Handsnidade fåglar

Fåglarna är skickligt snidade för hand i trä. Det är ett vackert hantverk och varje individ får sitt eget uttryck.
Alla fåglar är målade för hand med miljövänlig färg. 
Gransångare
249 kr
Entita
249 kr
Gråsparv
249 kr
Steglits
249 kr
Ejder
499 kr
Tornseglare
325 kr
Bergfink
249 kr
Domherre
299 kr
Talgoxe
249 kr
Koltrast
299 kr
Gräsandshona
499 kr
Ladusvala
299 kr
Rödhake
249 kr
Grönfink
249 kr
Svarthätta
249 kr
Hämpling
249 kr
Kungsfågel
249 kr
Stjärtmes
249 kr
Strömstare
249 kr
Gärdsmyg
249 kr
Hussvala
325 kr
Stare
299 kr
Taltrast
299 kr
Skata
499 kr
Gråsparvunge
249 kr
Gulsparv
249 kr