Solstickan

Solstickan.1936 fick konstnären Einar Nerman uppdraget att rita etiketten till asken Solstickan. Där och då skapades den klassiska symbolen Solstickepojken.
Den folkkära pojken och texten ”Till förmån för barn och gamla” prydde askarna och grundidén var att på ett enkelt sätt bidra till samhället genom att skänka ett par öre av varje såld ask till Stiftelsen Solstickan och så är det fortfarande.. Redan tidigt inriktade sig stiftelsen på att hjälpa barn med funktionshinder och kroniska sjukdomar som till exempel diabetes och reumatism. 


Nu är produkterna betydligt fler med moderna och folkliga produkter med hög kvalitet inom hem och inredning. Idén med Solstickan design är att bevara och föra vidare en verklig svensk klassiker och på så sätt stötta Stiftelsen Solstickan.

Solstickan