Oljehus

Oljehus till fotogenlampor. Ersätt din trasiga eller komplettera någon ofullständig fotogenlampa.