Speedheater

IR-värmare som gör att du snabbt, säkert, ljudlöst och miljövänligt kan lösgöra och ta bort färg från de flesta träytor, liksom att den har förmågan att lösa upp allt från gammalt hårt kitt till modernt gummiliknande kitt.