Regnmätare

Regnmätare med behållare i glas. Nederbörd mäts i hur många millimeter regn som hamnar på ett område som är 1x1 meter i fyrkant, en kvadratmeter. (mm/m²)
1 mm regn motsvarar en liter per kvadratmeter.

Regnmätare är en säsongsvara. Regnmätarna har vi i lager på våren och sommaren/sensommaren.

Glas till regnmätare
Reservglas 🌧
95 kr