Solstickan.1936 fick konstnären Einar Nerman uppdraget att rita etiketten till asken Solstickan. Där och då skapades den klassiska symbolen Solstickepojken.
Den folkkära pojken och texten ”Till förmån för barn och gamla” prydde askarna och grundidén var att på ett enkelt sätt bidra till samhället genom att skänka ett par öre av varje såld ask till Stiftelsen Solstickan och så är det fortfarande.. Redan tidigt inriktade sig stiftelsen på att hjälpa barn med funktionshinder och kroniska sjukdomar som till exempel diabetes och reumatism.